ලංකා පී‍්‍රමිය ලීග්

විදෙස් කී‍්‍රඩකයෝ 190ක් එල්පීඑල් එන්න ඉල්ලයි

ලංකා පී‍්‍රමිය ලීග් පන්දුවාර විස්සයි විස්ස තරගාවලිය සඳහා කී‍්‍රඩා කිරීමට විදෙස් කී‍්‍රඩකයින් 190 දෙනෙකු කැමැත්ත…