වෛරසය

චීනයට නඩු පැවරීමට පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සැරසෙයි

COVID -19 වෛරසය චීනයේ නොසැලකිල්ල නිසා ව්‍යප්තවූවාදැයි සොයා චීනයට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව පාරිභෝගික…