කුසල් මෙන්ඩිස් කොලඹට / සති 6ක් පිටියෙන් ඉවතට

ශ්‍රී ලංකා 20-20 කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ට සති හයක කාලයක් විවේක ගැනිමට සිදුව තිබෙනවා. ඒ…