ලංකාවේ සීගිරිය ලෝකයෙන්ම 4 වෙනි තැනට

ලංකාවේ විස්මයක් වන සීගිරිය ලෝකයේ ප්‍රකටම පර්වත 5ට එක්කර තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.   

දින 3ක් සීගිරිය නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව

සීගිරිය පුරාවිද්‍යා පරිශ‍්‍රය හා කෞතුකාගාරය දින 3ක කාලයක් නොමිලේ නැරඹීමට දේශිය සංචාරකයින්ට අවස්ථාව ලබාදී තිඛෙනවා. ඒ…

සීගිරිය පාළුවට යයි / ආරක්ෂාව හමුදාවෙන්

මේ වන විට රට තුල මතුව ඇති තත්ත්වය සමග සීගිරියට පැමිණෙන සංචාරකයින් ප්‍රමාණය බරපතල ලෙස අඩුවී…