හිමාලයටත් උඩින් පියාඹන විස්මිත කුරුල්ලා හමුවෙයි

හිමාලය පර්වතයටත් ඉහළින් පියාසර කරන සුවිශේෂ පක්ෂියා පිළිබද අනාවරණයයි මේ. 

හිමාලය මුදුනේ 8ක් මියයයි / අවසන් මොහොත පටිගත වෙලා

හිමාලය කදුවැටියේ අතුරුදන්ව සිටි කදු නගින්නන් 8 දෙනකුගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් මරණයට පත්ව තිඛෙනවා. ඉන්දු – ටිඛෙටන්…