Matale

රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
16,453 47.82% 12
10,871 31.6% 8
4,123 12% 3
1,650 4.8% 1
1,302 3.78% 1

 

උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
15,909 39.45% 11
14,467 35.87% 10
4,153 10.3% 3
2,037 5.05% 1
2,018 5% 1
1,481 3.67% 1
0 0% 0

ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
24,333 51.5% 14
15,146 32.06% 9
4,494 9.51% 3
2,027 4.29% 1
1,211 2.56% 1
0 0% 0

අඹන්ගඟ කෝරලේ ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
4,500 40.97% 7
3,608 32.85% 5
2,630 23.95% 4
245 2.23% 0