Nuwara Eliya

නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
15,240 39.41% 9 0
11,114 28.74% 3 4
9,262 23.95% 2 3
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0

නෝර්වුඩ්

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
24,192 50.67% 11 10
18,011 37.72% 1 8
1,908 4% 0 1
1,326 2.78% 0 1
0 0% 0 0
0 0% 0 0

ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
15,524 45.38% 7
13,432 39.27% 6
2,048 5.99% 1
1,807 5.28% 1
0 0% 0
0 0% 0

නුවරඑළිය මහ නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
7,482 49.55% 13
4,382 29.02% 6
1,712 11.34% 2
1,070 7.09% 2
0 0% 0
0 0% 0