Polonnaruwa

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
8,527 35.71% 8 8
6,948 29.1% 2 7
6,813 28.53% 4 6
834 3.49% 0 1
755 3.16% 0 1

ඇලහැර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
13,925 45.43% 9 7
7,981 45.43% 0 4
6,802 22.19% 1 4
1,025 3.34% 0 1
0 0% 0 0

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
8,219 37.55% 5 6
6,802 31.07% 3 5
6,193 28.29% 2 5
675 3.08% 0 0