අංගොඩ ලොක්කා මිය ගිය බව DNA පරීක්ෂණයෙන් තහවුරුයි

සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායකයෙකු වන ‘මද්දුමගේ ලසන්ත චන්දන පෙරේරා’ හෙවත් අංගොඩ ලොක්කා නමැත්තා ඉන්දියාවේදී මියගිය බවට…

අංගොඩ ලොක්කාගේ මරණය ගැන හොයන්න ඉන්දියාව ලංකාවෙන් ඩී එන් ඒ ඉල්ලයි

ඉන්දියා‌වේදී මරණයට පත්වූ බව කියන අංගොඩ ලොක්කාගේ මරණය නිශ්චිතව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඉන්දීය ජාතික විමර්ශන…