අඟහරු රෝවරයේ හෙළිකොප්ටරය අඟහරු මතට මුදා හරී

නාසා හී , පර්සිවරන්ස් රෝවරයේ ඇතුලත් ක්වාඩ්කොප්ටර් වර්ගයේ හෙළිකොප්ටර් යානය අඟහරු මතට මුදා හැර තිබෙනවා. ට්විටර්…

චීන යානය ගත් අඟහරු ජායාරූපයක් පොළවට එවයි

අඟහරුගේ කක්ක්ෂයේ රැදී පවතින චීනයේ ටියෑන්වෙන් 1 යානය විසින් එම ග්‍රහයාගේ ජායාරූපයක් පොළවට එවා තිබෙනවා. චීන…

අරාබි යානය අඟහරුගේ ගත් පළමු ජායාරූපය පොළවට එවයි

අඟහරුගේ කක්ක්ෂය වෙත යානයක් යොමුකිරීමට සමත්වූ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය එම යානයෙන් අඟහරුගේ ජායාරූපයක් ලබා ගැනීමට…

චීනයේ පළමු අඟහරු යානය අඟහරු කක්ෂයට ළගාවෙයි

චීනයේ පළමු අඟහරු ගවේෂණ යානය එම ග්‍රහයාගේ කක්ෂය වෙත ළගාවීමට සමත්ව තිබෙනවා. චීන අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ ආයතනය…