බොරැල්ල දේවස්ථානයේ අත්බෝම්බ සිද්ධියේ විමර්ශන, කඩිනමින් අවසන් කිරීමට නියෝග

බොරැල්ල, සියලු ශාන්තුවරුන්ගේ දේවස්ථානය තුළ තිබී ජීව අත්බෝම්බයක් සොයා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන විමර්ශන කටයුතු කඩිනමින්…

දේවස්ථානයේ අත්බෝම්බ සිද්ධියේ සියළු රහස් හෙළිවේ / තවත් සැකකරුවකු අල්ලයි

බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයට සහ නාරාහේන්පිට  පෞද්ගලික රෝහලට  තැබීම සඳහා විශ්‍රාමික වෛද්‍ය අධිකාරීවරයාට   බෝම්බ සැපයූ බව…