වත්තල මුහුදේ දියනාමින් සිටි සිසුන් දෙදෙනා අතුරුදන්

වත්තල ප්‍රිතිපුර ප්‍රදේශයේ මුහුදේ දියනාමින් සිටි සිසුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලි අතුරුදන්ව තිඛෙනවා. මෙලෙස අතුරුදන්ව ඇත්තේ එඩේරමුල්ල…

අතුරුදන් දැරියක් පිළිබඳ තොරතුරු සොයයි

තලාහේන, මීගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 2යි මාස 10ක් වු මිෂෙලි ප්‍රභාෂි සෙනෙත්මා නමැති දැරිය අතුරුදන්…

අවුරුදු 5ට කාන්තාවන් 23,000ක් අතුරුදන්

පොලීසියේම අභ්‍යන්තර තොරතුරු සඳහන් කරන ආකාරයට අනුව අපේ රටේ දිනකට කාන්තාවන් දෙතුන් දෙනෙක්වත් අතුරුදන් වන බවට…