බටහිර පර්යන්තයට එන අදානි සමාගමේ ලොක්කා ගැන බ්ලූම්බර්ග් හෙළිකරයි

කොළඹ වරයේ බටහිර පර්යන්තයේ ආයෝජනය සඳහා මේ වන විට ඉදිරිපත්ව සිටින්නේ ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමයි. එහි හිමිකරු…

බටහිර පර්යන්තය අදානි සමූහයට දීමට එරෙහිවත් වෘත්තීය සමිතිවලින් විරෝධයක්

කොළඹ වරායේ බටහිර බහලුම් පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ අදානි සමූහයට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පළ…