අදානී සහභාපති සහ ජනපති අතර හමුවක් ?

අදානී සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ගෞතම් අදානි මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.…

බටහිර පර්යන්තයේ ආයෝජනය දුන්නාට ස්තුතියි / අදානි හිමිකරු ලංකාවට කියයි

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ගොඩනැගීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඉන්දියාවේ අදානී සමාගමේ හිමිකරු ගෞතම් අධානී මහතා…