අමෙරිකාවේ මෝටර් රථ 100ක් ගැටුණු මාරක රිය අනතුර – Video

එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හී අධිවේගී මාර්ගයකදී ,රථවාහන 100ක් පමණ එකිනෙක ගැටීමෙන් රිය අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. අධිවේගී…