අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ජනපතිවරයා එකඟ වෙයි

අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ යෝජනාවට එකඟ බව ජනාධිපතිවරයා විසින් දැනුම්දී ඇති බව අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ ලේඛකාධිකාරී මැදගම ධම්මානන්ද…

අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් ගැන ජනපති සමග කතා කළේ නෑ / වාසුදේව නානායක්කාර

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ආණ්ඩුවෙන් ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අතර පැවති සාකච්ඡාවේදී අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුව ගැන…