අන්තරේ කිසිවක් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ‌ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ – අගමැති

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ඊයේ (30) සංවිධානය කළ විරෝධතාව අතරතුර පොලිස් භාරයට ගත් කිසිවකු ත්‍රස්තවාදය…