කොරෝනාවෙන් යළි බලපෑමක් විය හැකියි -විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ

කොරෝනා වෛරසය සමාජය තුළ ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම වෙනුවෙන් ගෙන ඇති සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම ඉතා…