“ජනතාවට හැරවූ ගිනි බටය කොහෙට හැරෙයිද දන්නේ නෑ” / අනුර කුමාර

ගිනි බටය මත විශ්වාස තබා ආණ්ඩුව අර්බුදයට විසඳුම් සොයන්නේ නම් එය වහා නතර කරන ලෙස ජාතික…

මිරිහානේ දී දේපල ගිනි තැබුවේ ආණ්ඩුවේ හෙන්චයියන්ද සැකයි / අනුර කුමාර

මිරිහානේ පැවති ජනතා උද්ඝෝෂණයේදී පොදු දේපලවලට හානි කරන ලද්දේ ආණ්ඩුව විසින්ම එයට ඇතුල් කරන ලද කණ්ඩායම්…

මාලිමාවේ පාලනයකදී, දූෂිතයන් සොරකම් කළ දේපල පවරාගන්නවා / අනුර කුමාර(Audio)

ජාතික ජන බලවේගයේ පාලනයක් තුල, දූෂිත දේශපාලනඥයන් විසින් සොරකම් කළ සියළු වත්කම් යළි රජයට පවරා ගන්නා…

දේශපාලන බල හුවමාරුවක් වෙනුවෙන් සිදුනොවිය යුතුදේ රටේ වෙලා / අනුර කුමාර(Audio)

දේශපාලන බල හුවමාරුවක් වෙනුවෙන් සිදුනොවිය යුතුදේ රට තුළ සිදුවී ඇති බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර…

පැන්ඩෝරා හෙළි කළ සල්ලි කාගේද ? අනුර කුමාර ප්‍රශ්න කරයි

දේශප්‍රේමී මුහුණුවර, ජාති ආලය පිළිබඳ මුහුණුවර සහ රටට ආදරය පිළිබඳ මුහුණුවරට සැඟවී බලයට පත්වීමෙන් පසු ඇමරිකන්…