මාර්තු 09 , පෙබරවාරි 10 වෙන්නේ මොකද්ද ? අනුරගෙන් අනාවැකි

පළාත් පාලන මැතිවරණය වැලැක්වීමේ සියළු අවස්ථාවන් පරාජයවී පවතින බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක , පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…

ජන්දය කල් දැමීමේ වෑයම් පරාදයි / මාර්තු 09 ස්ථිරයි – අනුර කියයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම වැලැක්වීමේ සියළු උත්සාහයන් නිසැකවම පරාජයට පත් කරන බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක…

ආර්ථික අර්බුදයට ඉක්මන් යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි – ජවිපෙ

ආණ්ඩුව ජනතාවත් සමග කරන මෙම විගඩම නතර කළ යුතු බවත් ආර්ථික අර්බුදයට ඉක්මන් යෝජනාවලියක් රටට ඉදිරිපත්…