ලංකාවේ අපනයන ආදායම ඉහළ යයි

2021 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 15.1ක් උපයාගෙන ඇති බව…

චීනයේ අපනයන වාර්තාගත මට්ටමකින් ඉහළ යයි

චීනයේ අපනයන වර්ධනය දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් තුළ වාර්තා වූ ඉහළම මට්ටමට ළගාවී තිබෙනවා. කොරෝනා වසංගතයෙන්…