අබුඩාබියට එල්ලවූ මිසයිල ප්‍රහාර 2ක් වලක්වයි / ප්‍රතිප්‍රහාර අරඹයි(Video)

එමීර් රාජ්‍යයේ අබුඩාබිය වෙත හව්ති කැරලිකරුවන් විසින් තවත් බැලැස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාර 2ක් එල්ල කර තිබෙනවා. රොයිටර්…

එමීර් රාජ්‍යයේ, අබුඩාබි නගරයේ ස්ථාන දෙකකට ප්‍රහාර

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අබුඩාබි නගරයේ ස්ථාන දෙකක ට ප්‍රහාරයක් එල්ලවී තිබෙනවා. එමීර් රාජ්‍යයට එරෙහිව යුද…