තංගල්ලේ හිටපු සභාපතිට දුන් දඩුවම අභියාචනාධිකරණය තහවුරු කරයි

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයකු ඝාතනය කර ඔහුගේ රුසියානු ජාතික පෙම්වතිය දුෂණය කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ…