පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරාල මිය යයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරාල මරණයට පත්ව තිබෙනවා. නිට්ටඹුවේ දී විරෝධතාකරුවන් විසින් වැටලීම…