ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී අමරසිරි කලංසූරිය දිවි ගමනට සමුදෙයි..

ප්‍රවිණ සිනමා නළු අමරසිරි කලංසූරිය මහතා අද(01)  අලුයම අභවප්‍රාප්ත විය. මිය යනවිට ඒ මහතාගේ වයස අවුරුදු…