තවත් ඇමතිවරු කිහිපදෙනෙක් කැබිනට් මණ්ඩලයට

තවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු අද (03) දිනයේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.…

නව අමාත්‍යවරුන් 4ක් පත් කරයි / අලි සබ්රි මුදල් – ජොන්ස්ටන් මහා මාර්ග

අමාත්‍යවරුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීම් පිළිගනිමින් නව අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කර තිබෙනවා. අලි සබ්රි –…