අමෙරිකානු ආරක්ෂක ලේකම්ටත් කොරෝනා

අමෙරිකානු ආරක්ෂක ලේකම් ලියොඩ් ඔස්ටින් හට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්ටගනයේ ප්‍රධානියා…