අමෙරිකානු ඩ්‍රෝන යානය බිම හෙලූ රුසියානු ගුවන් නියමුවන්ට සම්මාන – Video

අමෙරිකාවට අයත් MQ-9 රීපර් ඩ්‍රෝන යානයක් කළු මුහුදට කඩා වැටීමට සැලැස්වූ රුසියානු හමුදා නියමුවන් දෙදෙනෙකුට රාජ්‍ය…