එන පොට හොඳ නෑ / අමෙරිකානු තානාපති අංශ යුක්රේනයෙන් ඉවත් කරයි

යුක්‍රේනය තුළ පවතින අවදානම හමුවේ තම තානාපති කාර්යාල නිලධාරීන්ගෙන් කොටසකට හා ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට එරටින් පිටවන ලෙස…