ලංකාවට යන්නේ බලාගෙනයි / අමෙරිකානු පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන අමෙරිකානු ජාතිකයන් සඳහා අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අගවමින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.…