අමෙරිකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන තුන් කෝටි 13 ලක්ෂයක් තෙක් ඉහළට

අමෙරිකාවේ කොරෝනා සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව තුන් කෝටි 13 ලක්‍ෂ 83,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. එය ලොව වැඩිම…