ජනපති පුටුවේ වාඩි වී ඡායාරූප ගත් තරුණයකු අත්අඩංගුවට

කොල්ලුපිටිය අරලියගහ මන්දිරයට අයුතු ලෙස ඇතුළු වී අයුතු ජන රාශියක සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කළ දෙදෙනෙකු ජා-ඇළ…