අරගලකරුවෝ තවමත් ජනපති මන්දිරයේ සහ අරලියගහ මන්දිරයේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට සහ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ට වහා ඉවත්වන ලෙස බලකරන අරගලකරුවෝ තවමත් ගාලුමුවදොර,…