රාජිතගේ අල්ලස් නඩුවක ලේඛනයක් අතුරුදහන්

මෝදර ධීවර වරාය අඩු මුදලකට පෞද්ගලික සමාගමකට බදු දීමෙන් රජයට පාඩු කළ බවට හිටපු ධීවර ඇමති…

ඡන්දදායකයාට අල්ලස් ලබාදුනහොත් මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසියි – තීරණාත්මක නඩු තීන්දුවක්

රී ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයට ඓතිහාසික පරිච්ඡේදයක් එක් කරමින් මොණරාගල මහාධිකරණ විනිසුරු රංග දිසානායක මහතා ඊයේ (13)…

සෑම රජයේ ආයතනයකටම අල්ලස් කොමිසමෙන් පැමිණිලි පෙට්ටියක්(VIDEO)

සෑම රජයේ ආයතනයක් තුලම අල්ලස් පැමිණිලි සිදුකිරීම සඳහා , පැමිණිලි පෙට්ටියක් පිහිටුවන බව අල්ලස් කොමිසම පවසනවා.…