වව්නියාවේ අවමඟුලකින් කොරෝනා පොකුරක්

නිවසක පැවැති අවමංගල්‍ය කටයුත්තක් සඳහා සහභාගී වූ පුද්ගලයන් 28 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. වවුනියාව,…