මැණික් පතලක සිරවූ දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

අවිස්සාවේල්ල, වෙරළුපිටිය ප්‍රදේශයේ මැණික් පතලක සිරවී සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිඛෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය…