ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් අවිස්සාවේල්ල, කටුනායක, හෝමාගම හා වව්නියාවෙන්

ගෙවුණු දිනයේ (06) මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 934 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇතැයි, කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික…