මියන්මාරයේ හිටපු නායකයන්ට පොලිසිය චෝදනා ගොනුකරයි

හමුදා කුමන්ත්‍රණය මගින් බලයෙන් පහකළ මියන්මාර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ නායිකා අවුන්සාන් සුකීට එරෙහිව එරට පොලිසිය චෝදනා ගොනුකර…