අවසරයකින් තොරව කිසිදු අවුරුදු ක්‍රියාකාරකමක් බෑ / පොලිසිය කියයි

පොලීසියේ හෝ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අනුමැතියකින් තොරව කිසිම ආකාරයක අවුරුදු ක්‍රියාකාරකමක් පැවැත්වීමට හැකියාවක් නැතැයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත්…

අලුත් අවුරුදු නැකැත් 2021

~ නව සඳ බැලීම ~ නව සඳ බැලීම අභිනව චන්ද්‍ර වර්ෂය සඳහා සහ අභිනව සූජ්‍ය වර්ෂය…

අලුත් අවුරුදු උත්සවය වලට අවසර නෑ / සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයේ දී අවුරුදු උත්සව, පොළ හා වසන්ත සැනකෙලි සඳහා අනුමැතිය ලබානොදීමට…