පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක් අඛේසිංහ CIDය හමුවට

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක් අඛේසිංහ මහතා අද පෙරවරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට පැමිණ තිඛෙනවා.…