සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

ජනතාවගේ නොසැලිකිලිමත් හැසිරීම හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී රට තුළ කොවිඩ් රෝගීන් වර්ධනය වුවහොත් අනවශ්‍ය ලෙස සීමා පැනවීමට…

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ එයි / නිවසින් පිටවිය හැක්කේ අයකුට පමණයි

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සඳහන් උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ. එය අගෝස්තු…

තවමත් කොරෝනා සමාජගතවී නැහැ / සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කියයි

තවමත් ශ්‍රී ලංකාව තුල කොරෝනා සමාජගතවීමේ තත්ත්වයක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන මහතා…