අසේල සම්පත්ට ඇප

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ සිවිල් ක්‍රියාකාරී අසේල සම්පත් ඇප මත මුදා හැර තිබේ.…

අසේල සම්පත් අත්අඩංගුවට ගත් පැමිණිල්ල හෙළිකරයි

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානයේ සභාපති අසේල සම්පත් ඊයේ (25) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ, ඖෂධන නියාමන අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා…