අළු බදුන තරගාවලියේ ජය සත්කාරක ඔස්ට්‍රේලියාවට

2021-2022 අළු බදුන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ජය ගැනීමට සත්කාරක ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ ඛෙල්බන්හිදී පැවති…