බ්‍රිතාන්‍ය තරුණියගේ ගමන් බලපත්‍රය ආගමන විගමන භාරයට ගත්තේ ඇයි?

මෙරට සංචාරය කරන විදේශකයින්ට අවශ්‍ය නම් ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාට ගෙදර යන ලෙස සඳහන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින්…

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පණිවිඩයක්

රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළ ද, (ජුනි 13) ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ…

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විවෘතයි

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අද (15) දිනයේ සිට විවෘතව තැබෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.…