අඩි 100ක් ගැඹුරේ සිරවූ දරුවා බේරන මෙහෙයුම අවසන් අධියරට /ලෝකයම සංවේදී වෙයි(Video)

උතුරු මොරොක්කෝවේ අඩි 100ක් ගැඹුරු ළිඳකට ඇද වැටුණු පස් හැවිරිදි පිරිමි දරුවා බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම අවසන්…