22න් අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කිහිපයක් මඟහැරී ඇති බවට චෝදනා

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණු රැසක් අන්තර්ගතව  නොමැති බව පැෆ්රල් සංවිධානයේ විධායක…