උතුර, නැගෙනහිර, සහ වයඹ පළාත්වල නව ආණ්ඩුකාරවරුන් දිවුරුම් දෙයි

උතුර, නැගෙනහිර, සහ වයඹ පළාත්වල නව ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන්නා. ඒ…

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලීගමගේට කොරෝනා

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලිගමගේට කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාදනය වි ඇතැයි වාර්තා වේ. තම පෞද්ගලික…