ආණ්ඩු විරෝධී පා ගමන් අද ගාලුමුවදොරට / විරෝධතාවය ඇරඹෙයි

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කරමින් ක්‍රියාත්මක විරෝධතා පාගමන් අද කොළඹ ගාලුමුවදොර පිටියට ළගාවීමට…