ආදායම් බද්දට එරෙහිව සරසවි ඇදුරන් විරෝධතාවයේ

ආදායම් බදු ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් සරසවි ආචාර්යවරුන් විරෝධතා ආරම්භ කර තිබෙනවා. අද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර…

ආදායම් බද්ද වැඩි කරන බව දන්වයි

ඉදිරියේදී  ආදායම් බදු වැඩි කිරීමට සිදුවන බව මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි  පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ප්‍රකාශ කළා පවතින …

ආදායම් බදු සහ එකතු කළ අගය මත බදු වැඩි කරන්න / IMF දන්වයි

ආදායම් බදු සහ එකතු කළ අගය මත බදු අනුපාත ඉහළ නංවන්නැයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක කමිටුව…

ආදායම් බදු පැහැර හරින තෝරු-මෝරු ගණන ඉහළට

2020 වසර අග වන විට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව නඩත්තු කරන පුද්ගල බදු ලිපිගොනු සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ අසූ…