භාණ්ඩ කිහිපයක් ආනයනය තහනම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

එක්වරක් පමණක් භාවිත කර ඉවතලන භාණ්ඩ කිහිපයක් ආනයනය තහනම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙම…

ඖෂධ ආනයනයට ඩොලර් දෙන්න බැරිනම් මිල වැඩි කරන්න ඉල්ලයි

ඖෂධ ආනයනය කිරීම සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට ඩොලර් මුදා හළ නොහැකි නම් පාලන මිල ඉවත්…

සීනි ආනයනයට යළිත් අවසර

සීනි ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදී ඇති බව අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් මේජර් ජෙනරල් සෙනරත් නිවුන්හැල්ල මහතා…

වාහන ආනයන සීමා තවදුරටත් / සළකා බැලීම වසර අවසානයේ

වාහන ආනයනය සඳහා පහසුකම් ලබාදීම මෙම අවස්ථාවේ සිදුකිරීම දුෂ්කර වන අතර වසර අවසානයේ ඒ පිළිබද සළකා…

විෂ පොල්තෙල්වලට කලින් විෂ මිරිස් ගෙනත් / නීති ප්‍රමාණවත් නෑ – GMOA

ශ්‍රී ලංකාවට ආහාර ආනයනය කිරීමේ දී ඒවායේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත තත්ත්වය පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා නිසි වැඩපිළිවෙලක් කඩිනමින්…

රථවාහන ආනයන සීමා කිරීම මෙම වසර අවසානය දක්වාම

මෝටර් රථවාහන ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සීමාව මෙම වසර අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය…